Vysvetlenie štatistík z Holdem Managera

Zoznam všetkých štatistík, ktoré je možné nastaviť si v Holdem Manager HUD nájdete v Holdem Managerovi pod menu HUD Options/Player Preferences, kde si môžete tiež nastaviť, ktoré z týchto štatistík chcete zobrazovať pri stole. V tomto článku nájdete vysvetlené všetky štatistiky, ktoré si môžete v HM HUD nastaviť a sú zoradené rovnako ako v HM nastaveniach, čo by vám malo pomôcť pri hľadaní vysvetlenia konkrétnej štatistiky.

Vyskúšajte si Holdem Manager zadarmo!

Vyskúšajte najobľubenejší pomocný software používaný online pokrovými hráčmi! Počas skúšobnej doby 15 dní ho môžete používať úplne zadarmo a bez akýchkoľvek obmedzení! Stiahnuť Holdem Manager

 

Common Stats
Misc
Winnings
VPIP
PFR
Call Open
Unopened Preflop
Limped Preflop
1 Limper Preflop
2 Limpers Preflop
3+ Bet
Squeeze
Limp
Steal
Aggression
Check Raise
Continuation Bet
Bet
Donk Bet
Showdown
Pre_Vs

Common Stats (Bežné štatistiky)

VPIP alebo VP$IP
Dobrovoľne vložené peniaze do potu. Zahodenie na Bid Blinde sa nepočíta.
PFR
Navýšenie pred flopom
3Bet
Big Blind je stávka (bet) 1, raise je bet 2 a ďalšie navýšenie v poradí je 3-Bet
Cbet
Continuation Bet - ak ste boli agresorom na predchádzajúcom streete a vsadíte na ďalšom streete, je to označované za Cbet
EP
Early Position (skorá pozícia) - prvé 2 miesta na full ringu a 1 hráč na ťahu v 6-maxe
MP
Middle Position (stredná pozícia)- ďalšie 3 miesta na full ringu a druhý na ťahu v 6-maxe
CO
Cut Off - Pozícia pred Buttonom
BTN
Button
SB
Small Blind
BB
Big Blind
Steal
Ak hráč navýši ako prvý na CO, BTN alebo SB
IP
In Position (v pozícii)
OOP
Out of Position (mimo pozície)

Misc (Rôzne)

Abb. Name
Hráčove meno skrátené na prvých 8 znakov
Name
Hráčove meno komplet
Trny M
Váš stack vydelený súčtom momentálnych ante a blindov v hre: Stack/(antes+blinds)
Big Blinds
Koľko big blindov má hráč momentálne pri stole vo svojom stacku.
Multi Table
Koľko stolov hrá hráč súčasne ak používate Table Scanner. Len pre Cash games.
Scanner Score
Momentálne Scanner Score hráča
Hands
Počet rúk tohoto hráča v databáze.
Steal Limped Pot (post flop)
% prípadov, keď sa hráč pokúsil ukradnúť pot (vsadil po flope v limpovanom pote)

Winnings (Výhry)

Winnings
$ ktoré hráč vyhral alebo prehral
Win Rate
výhernosť udávaná v bb/100 (v big blindoch na sto odohraných rúk)
Won X Mins
Suma v $ vyhratá za posledných X minút

VPIP

VPIP
Voluntarily Put $ In Pot - dobrovoľne vložil peniaze do potu. SB a BB vložené do hry sa nepočítajú, ak nebolo do hry hráčom vložených viac peňazí, než vložil automaticky (napr. ak dorovnal na SB alebo dorovnal či navýšil na BB).
EP VPIP
VPIP hráča, na konkrétnej pozícii, rovnako ako MP/CO/BTN/SB/BB VPIP

PFR

Preflop Raise
Navýšil pred flopom
EP Preflop Raise
Navýšil pred flopom na EP, rovnako sa používa pre MP/CO/BTN/SB/BB

Call Open

Call open
Ak súper pred flopom navýši a vy len dorovnáte.
EP Call Open
To isté ako Call Open, akurát že sa vzťahuje len na 1 pozíciu - Early position. Rovnaká štatistika je aj pre MP/CO/BTN/SB/BB

Unopened Preflop (Neotvorené pred flopom)

Raise First
Raise First (navýšil ako prvý) je to isté ako Pre Flop Raise s tým rozdielom, že neobsahuje 3-bety, keďže len prvý hráč čo navýšil bude mať zvýšenú štatistiku Raise First. Štatistika tiež neobsahuje navýšenie limperov, takže ak už pred hráčom niekto limpol, v tejto štatistike sa jeho navýšenie neprejaví.
EP Raise First
Raise First na EP, rovnako sa používa pre ostatné pozície: MP/CO/BTN/SB/BB

Limped preflop (Limpované poty)

raise limpers
% prípadov, keď navýšil limperov
EP raise limpers
% prípadov, keď hráč navýšil limperov keď bol na EP, rovnaká štatistika sa používa aj pre MP/CO/BTN/SB/BB

1 Limper Preflop (1 limper pred flopom)

VPIP 1 Limper
Ako často hráč vloží dobrovoľne peniaze do potu pri 1 limperovi
EP VPIP 1 Limper
Ako často hráč vloží dobrovoľne peniaze do potu pri 1 limperovi, keď je na EP, podobná štatistika sa používa aj pre ostatné pozície MP/CO/BTN/SB/BB
PFR 1 Limper
Ako často hráč navýši pri 1 limperovi v pote
EP PFR 1 Limper
Ako často hráč navýši pri 1 limperovi v pote, keď je na EP, podobná štatistika je aj pre pozície MP/CO/BTN/SB/BB

2 Limpers Preflop (2 limperi pred flopom)

VPIP 2 Limpers
Ako často hráč vloží dobrovoľne peniaze do potu pri 2 limperoch
EP VPIP 2 Limpers
Ako často hráč vloží dobrovoľne peniaze do potu pri 2 limperoch, keď je na EP, podobná štatistika sa používa aj pre ostatné pozície MP/CO/BTN/SB/BB
PFR 2 Limpers
Ako často hráč navýši pri 2 limperoch v pote
EP PFR 2 Limpers
Ako často hráč navýši pri 2 limperoch v pote, keď je na EP, podobná štatistika je aj pre pozície MP/CO/BTN/SB/BB

3+ Bet

3-Bet
BB je prvá stávka (Bet 1), raise je bet 2 a ďalšie navýšenie v poradí je 3-Bet
EP 3-Bet
3-Bet v určitej konrétnej pozícii, teraz na EP, podobná štatistika je aj pre MP/CO/BTN/SB/BB
Fold to 3-Bet
Ako často hráč zahodí, keď niekto 3-Betne
Fold to 3-bet (ip)
Ako často hráč zahodí, keď je v pozícii a niekto 3-Betne
Fold to 3-bet (op)
Ako často hráč zahodí, keď je mimo pozície a niekto 3-Betne
Call 3-Bet
Ako často hráč dorovná 3-Bet
Four Bet
Hráč musí navýšiť ako prvý a potom 4-betnúť
Five Bet
Ako často hráč navýši, keď iný hráč 4-betne
Fold to 4-Bet
Ako často hráč zahadzuje keď niekto 4-betne
Four Bet Range
Four Bet Range sa v Holdem Manager 1 počíta ako: Preflop Raise x (vs Raise 3bet %)
Fold_vs_3b.EP.Total
Zahodenie ak niekto 3-Bet, keď je daný hráč na EP, podobná štatistika sa používa aj pre MP/CO/BTN/SB/BB
Call_vs_3b.EP.Total
Dorovná 3-Bet keď je na EP, podobná štatistika sa používa pre MP/CO/BTN/SB/BB
Raise_vs_3b.EP.Total
Ako často hráč navýši na EP, keď niekto 3-Betne, podobná štatistika sa používa aj pre MP/CO/BTN/SB
Fold_vs_3b.EP.IP
Ako často hráč zahodí na EP po 3-Bete iného hráča, ktoý je za ním (od hráča, ktorý má na neho pozíciu). Podobná štatistika je aj pre MP a CO.
Fold_vs_3b.EP.Blind
Ako často hráč zahodí na EP, ak ho 3-betuje niekto z blindov. Podobná štatistika je aj pre MP a CO.
Call_vs_3b.EP.IP
Ako často hráč dorovná 3-bet na EP, keďho 3-betuje hráč za ním, ktorý má na neho pozíciu. Podobná štatistika je aj pre MP a CO.
Call_vs_3b.EP.Blind
Ako často hráč dorovná na EP, ak ho 3-betuje hráč z blindov. Podobná štatistika je aj pre MP a CO.
Raise_vs_3b.EP.IP
Ako často hráč raisne na EP, ak ho 3-betuje hráč za ním, ktorý má na neho pozíciu. Podobná štatistika je aj pre MP a CO.
Raise_vs_3b.EP.Blind
Ako často hráč raisne na EP, ak ho 3-betuje hráč z blindov. Podobná štatistika je aj pre MP a CO.
Cold Call 3-Bet
Ako často hráč dorovná 3-bet.
Open 4-Bet
Ako často hráč 4-betuje, ak je to jeho prvá akcia.

Squeeze

Squeeze
Je to rovnaké ako 3-bet s tým rozdielom, že musí nastať open raise, ktorý aspoň jeden hráč dorovná a potom niekto 3-betne. To je považované za Squeeze. Ak je medzi hráčom, ktorý pôvodne navýšil a 3-betorom aspoň jeden "uväznený" hráč
EP Squeeze
Squeeze na EP, podobná štatistika je aj pre MP, CO, BTN, SB a BB
Fold vs squeeze (caller)
Ako často hráč zahodí, ak predtým dorovnal navýšenie open raisora a niekto ich squeezuje.
Fold vs squeeze (raiser)
Ako často hráč zahodí, ak on bol open raisor a niekto ho squeezuje.

Limp

Limp
Ako často hráč dorovná iba big blind miesto zahodenia, či raisu.
EP Limp
Ako často hráč na EP iba dorovná big blind miesto zahodenia, či raisu. Podobná štatistika je aj pre MP, CO, BTN, SB, BB.
Limp Call
Ako často hráč limpne a po navýšení niektorým súperom dorovná.
Limp Fold
Ako často hráč limpne a po navýšení niektorým súperom zahodí.
Limp Reraise
Ako často hráč limpne a po navýšení niektorým súperom reraisne.
HU Limp Call
ako často hráč limp-dorovná v Heads Up
HU Limp Fold
ako často hráč limp-zahodí v Heads Up
HU Limp Reraise
ako často hráč limp-reraisne v Heads Up

Steal

Steal
Ako často hráč navýši na CO, BTN alebo SB, ak zatiaľ pred ním nikto nenavýšil.
CO Steal
Ako často hráč navýši na CO, ak zatiaľ pred ním nikto nenavýšil. Podobná štatistika je aj pre BTN a SB.
SB Fold Vs Steal
Ako často hráč zahodí, ak je na SB a navýšil hráč na CO alebo BTN.
SB Call VS Steal
Ako často hráč dorovná, ak je na SB a navýšil hráč na CO alebo BTN.
SB 3-Bet Vs Steal
Ako často hráč 3-betne, ak je na SB a navýšil hráč na CO alebo BTN.
BB Fold Vs Steal
Ako často hráč zahodí, ak je na BB a navýšil hráč na CO alebo BTN.
BB Call VS Steal
Ako často hráč dorovná, ak je na BB a navýšil hráč na CO alebo BTN.
BB 3-Bet Vs Steal
Ako často hráč 3-betne, ak je na BB a navýšil hráč na CO alebo BTN.
Fold Vs Steal
Ako často hráč zahodí, ak sa mu niekto pokúša ukradnúť blind
Call Vs Steal
Ako často hráč dorovná, ak sa mu niekto pokúša ukradnúť blind
Fold VS Resteal
Ako často hráč zahodí na resteal (Príklad - BTN sa pokúša o stel, BB raisne a BTN zahodí)
3Bet VS Steal
Ako často hráč 3-betne, ak sa mu niekto pokúša kradnúť blindy (Príklad - BB 3-betne, keď sa mu BTN pokúša kradnúť blindy)

Aggression

Agg Factor
Aggression factor sa počíta ako (Bet + Raise) / Call, checkovanie alebo zahodenie ho vôbec neovplyvňuje
Flop Agg Factor
Aggression Factor len na základe akcií na flope, podobná štatistika je aj pre Turn a River.
Agg Pct
% agresivity, môže mať hodnoty 0-100 a je založené na základe agresívnej akcie na každom streete. Takže ak hráč vsadí na turne a riveri, ale na flope checkol, tak má 66% Agg Pct, pretože z 3 možných akcií boli 2 agresívne.
Flop Agg Pct
Agg Pct len na základe akcií na flope. Podobná štatistika je aj pre turn a river.

Check Raise

Check Raise
Celkové % Check Raise (ak hráč najprv checkne a po vsadení hráčom za ním navýši)
Flop Check Raise
Check Raise % na základe hry na flope. Podobná štatistika je aj pre turn a river.
Flop Check Raise as PFR
Player that does the Preflop Raise Check Raises on the flop.
Flop Check Raise as PFR Raised Pot
Ako často hráč na flope check-raisne, ak pred flopom navýšil (nikto iný pred flopom neraisoval).
Flop Check Raise as PFR 3-Bet Pot
Ako často hráč na flope check-raisne, ak pred flopom 3-betoval.
Flop Check Raise Raised Pot
Ako často hráč na flope check-raisne v pote, ktorý bol pred flopom raisnutý
Flop Check Raise 3-Bet Pot
Ako často hráč na flope check-raisne v pote, ktorý bol pred flopom 3-betovaný.

Continuation Bet

Flop CB
Ako často hráč vsadí na flope, ak pred flopom raisol
Turn CB
Ako často hráč vsadí na turne, ak raisol pred flopom a c-betol na flope
River CB
Ako často hráč vsadí na riveri, ak raisol pred flopom a c-betol na flope aj na turne.
Flop Raised Pot CB
Ako často hráč c-betuje ak bol pred flopom raise. (Táto štatistika je napísaná nesprávne a mala by sa čítať ako flop Continuation bet raised Pot.)
Flop 3-Bet Pot CB
Ako často hráč c-betuje v 3-betovanom pote.
Fold to Flop CB
Ako často hráč na flope zahodí, ak súper c-betuje.
Fold to Turn CB
Alp často hráč na turne zahodí, ak súper c-betuje (ako často hráč zahodí na 2 barrel).
Fold to River CB
Ako často hráč zahodí na river, ak súper c-betuje.
Fold to Flop CB Raised Pot
Ako často hráč zahodí na flope ak súper c-betuje a pred flopom bol pot raisnutý.
Fold to Flop CB 3-Bet Pot
Ako často hráč zahodí na flope, ak súper c-betuje a pred flopom bol pot 3-betnutý. C-betuje hráč, ktorý 3-betol, nie pôvodný preflop raiser.
Fold to Flop CB (IP)
ako často hráč zahodí proti flop c-bet, ak je v pozícii
Fold to Turn CB (IP)
ako často hráč zahodí proti turn c-bet, ak je v pozícii
Fold to River CB (IP)
ako často hráč zahodí proti river cbet, ak je v pozícii
Fold to Flop CB (OOP)
ako často hráč zahodí proti flop c-betu, keď je mimo pozície
Fold to Turn CB (OOP)
ako často hráč zahodí proti turn c-betu, keď je mimo pozície
Fold to River CB (OOP)
ako často hráč zahodí proti river c-betu, keď je mimo pozície
Call Flop CB
Ako často hráč dorovná flop c-bet. Podobná štatistika je aj pre turn a river.
Call Flop CB Raised Pot
Ako často hráč dorovná c-bet na flope, ak bol pot pred flopom raisnutý.
Call Flop CB 3-Bet Pot
Ako často hráč dorovná c-bet na flope, ak bol pot pred flopom 3-betnutý.
Raise Flop CB
Ako často hráč raisne, ak na flope čelí c-betu. Podobná štatistika je aj pre turn a river.
Raise Flop CB Raised Pot
Ako často hráč raisne na flope, keď čelí c-betu a pred flopom bol pot raisnutý.
Raise Flop CB 3-Bet Pot
Ako často hráč raisne na flope, keď čelí c-betu a pred flopom bol pot 3-betnutý.
Raise Flop CB (IP)
Ako často hráč raisne ak čelí c-betu na flope a je v pozícii. Podobná štatistika je aj pre turn a river.
Raise Flop CB (OOP)
Ako často hráč raisne, ak čelí 3-betu na flope a je mimo pozície. Podobná štatistika je aj pre turn a river.
Fold Flop CB Vs Raise
Ako často hráč zahodí ak c-betuje na flope a súper ho raisne. Podobná štatistika je aj pre turn a river.
Fold Flop CB Vs Raise Raised Pot
Ako často hráč zahodí ak c-betuje na flope a súper ho raisne (pot bol pred flopom raisnutý).
Fold Flop CB VS Raise 3-Bet Pot
Ako často hráč zahodí ak c-betuje na flope a súper ho raisne (pot bol pred flopom 3-betnutý). C-betuje hráč, ktorý pred flopom 3-betol.
CB 3B Flop CB vs Raise
Ako často hráč 3-betne na flope, ak súper navýšil po jeho c-bete. Podobná štatistika je aj pre turn a river.
Bet Vs Missed CB (IP)
Ako často hráč vsadí, ak preflop raiser nec-betuje a hráč je v pozícii. Štatistika sa počíta na základe akcií na flope, turne aj riveri. Uplatňuje sa len v prípadoch, keď je daný hráč posledný na rade. Takže ak sa jedná o multiway pot a PFR ne-cbetne a za hráčom 1 je ešte hráč 2, tak sa hráčovi 1 táto štatistika nemení ak vsadí. Ak však vsadí hráč 2, tak jeho štatistiku to ovplyvní.
Bet Vs Missed Flop CB (IP)
Ako často hráč vsadí, ak preflop raiser nec-betne na flope a hráč je v pozícii. Podobná štatistika je aj pre turn a river.
Bet Vs Missed CB (OOP)
Ako často hráč vsadí, ak je mimo pozície a hráč, ktorý bol v pozícii na predchádzajúcom streete nec-betol. Môže sa to teda samozrejme použiť len na turn a river.
Bet Vs Missed Flop CB (OOP)
Keď hráč vsadí OOP na turne, ak preflop raiser v pozícii nec-betol na flope.
Bet Vs Missed Turn CB (OOP)
Keď hráč vsadí OOP na riveri, ak preflop raiser v pozícii nec-betol na turne.

Bet

Bet Flop
Ako často hráč vsadí na flope celkovo. Podobná štatistika je aj pre turn a river.
Bet Flop Raised Pot
Ako často hráč vsadí na flope celkovo, ak bol pot pred flopom raisnutý.
Bet Flop 3-Bet Pot
Ako často hráč vsadí na flope celkovo, ak bol pot pred flopom 3-betnutý.
Fold Vs Flop Bet
Ako často hráč zahodí proti betu na flope. Podobná štatistika je aj pre turn a river.
Fold Vs Flop Raise
Ako často hráč zahodí, ak na flope čelí raisu. Podobná štatistika je aj pre turn a river.
Fold to Flop Bet Raised Pot
Ako často hráč na flope zahodí, ak čelí betu v pote, ktorý bol pred flopom raisnutý.
Fold to Flop Bet 3-Bet Pot
Ako často hráč na flope zahodí, ak čelí betu v pote, ktorý bol pred flopom 3-betnutý.

Donk Bet

Donk Bet Flop
Ako často hráč vsadí na flope OOP, ak pred flopom iba dorovnal navýšenie súpera. Neobsahuje 3-betované poty.
Fold to Donk Bet Flop
Ako často hráč na flope zahodí, ak súper donk-betne.
Fold to Donk Bet Flop Raised Pot
Ako často hráč na flope zahodí, ak súper donk-betne a pred flopom bol pot raisnutý.
Fold to Donk Bet Flop 3-Bet Pot
Ako často hráč na flope zahodí, ak súper donk-betne a perd flopom bol pot 3-betnutý.
Fold Donk Bet Vs Raise Flop
Ako často donkbetujúci hráč na flope zahodí, ak ho súper raisne.
Raise Donk Bet Flop
Ako často hráč raisne, ak do neho niekto na flope donkuje.
Raise Donk Bet Flop Raised Pot
Ako často hráč raisne, ak do neho niekto na flope donkuje a pot bol pred flopom raisnutý.
Raise donk Bet Flop 3-Bet Pot
Ako často hráč raisne, ak do neho niekto na flope donkuje a pot bol pred flopom 3-betnutý.
Donk Bet - 3Bet Vs Raise Flop
Ako často hráč na flope 3-betne, ak donkbetol a súper ho raisol.
Donk Bet Turn
Ako často hráč donkbetne OOP na turne, ak dorovnal preflop raise a bet na flope.
Donk Bet River
Ako často hráč donkbetne OOP na riveri, ak dorovnal preflop raise a bet na flope a turne.

Showdown

Went to Showdown
Ako často sa hráč dostane až na showdown, ak videl flop.
Won When Saw Flop
Ako často hráč vyhral pot, ak sa pozrel na flop.
Won $ at Showdown
Ako často hráč vyhral, ak sa dostal po showdown
Won $ at Showdown (No Small Pots)
Ako často hráč vyhral, ak sa dostal po showdown. Do štatistiky sa nepočítajú malé poty, ktoré majú menej než 5bb na jedného hráča v pote.
Won $ at Showdown (Flop Raise)
Ako často hráč vyhral, ak sa dostal po showdown a na flope sa raislo.
Won $ at Showdown (Turn Raise)
Ako často hráč vyhral, ak sa dostal po showdown a na turne sa raislo
Won $ at Showdown (Flop CR)
Ako často hráč vyhral, ak sa dostal po showdown a na flope sa check-raislo.
Won $ at Showdown (Turn CR)
Ako často hráč vyhral, ak sa dostal po showdown a na turne sa check-raislo.

Pre_Vs

3B_vs_open_from.EP.total
Celkové 3 bet % hráča, ak open raisol hráč na EP. Podobná štatistika je aj pre MP, CO, BTN a SB.
3B_vs_open_from.EP.ip
3 bet % hráča, ak open raisol hráč na EP. Len ak je 3-betujúci hráč v pozícii. Podobná štatistika je aj pre MP a CO.
3B_vs_open_from.EP.blind
3 bet % hráča ak je na blindoch a open raisol hráč na EP. Podobná štatistika je aj pre MP a CO.

Prihlásenie

Zabudol som heslo

Nie ste zaregistrovaný? Registrácia tu!